D4877 MT Cedr nostalgiczny
Wycinek Widok całej płyty