D2380 PR WG Limba czekoladowa
Wycinek Widok całej płyty