D9475 SE Jabłoń locarno jasna
Wycinek Widok całej płyty