Opis produktu

Płyta OSB (Oriented Strand Boards) - płyta o ukierunkowanych wiórach płaskich. Jest produktem drzewnym, płaskoprasowaną płytą trójwarstwową, która składa się z prostokątnych wiórów płaskich, które pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa żywic syntetycznych, sprasowywane są metodą walcowania na gorąco.

Płyty OSB występują w grubościach:

  • 10 mm
  • 12 mm
  • 15 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 25 mm