Płyty OSB

Płyta OSB (Oriented Strand Boards) - płyta o ukierunkowanych wiórach płaskich. Jest produktem drzewnym, płaskoprasowaną płytą trójwarstwową, która składa się z prostokątnych wiórów płaskich, które pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa żywic syntetycznych, sprasowywane są metodą walcowania na gorąco.

Płyty OSB występują w grubościach:

8mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 25 mm

Drewpłyt - Copyright 1997 - 2024